Aikuisten on huolehdittava, että lasten ääni kuuluu Lapsen osallisuus arjessa vahvistaa hänen toimijuuttaan ja vähentää ulkopuolisuutta.

20.11.2018