Lukijalta: Uskonnonopetuksessa on kyse yleissivistyksestä

19.09.2019

Opetusministeri Li Andersson (vas) on kertonut (HS 10.9.) selvittävänsä elämänkatsomustiedon opetuksen avaamista kaikille oppilaille perustelemalla muutosta yhdenvertaisuudella.

Lain mukaan uskontokuntiin kuuluvat peruskoulun ja lukion oppilaat eivät voi osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen. Uskontokuntiin kuulumattomat voivat puolestaan valita elämänkatsomustiedon ja uskonnon väliltä.

Elämänkatsomustietoa ja uskontoa ei voi ajatella ikään kuin rinnakkaisina tasaveroisina vaihtoehtoina, sillä oppiaineet tähtäävät eri tavoitteisiin. Lisäksi uskonnonvapauslain hengen mukaisesti meillä on Suomessa positiivinen uskonnonvapaus eli oikeus omaan uskontoon, ts. myös oikeus oman uskonnon opetukseen.

Jotta kunnioitamme uskonnonvapauslain henkeä, olisi hyvä kunnioittaa tuota tärkeää oikeutta. Se ei pakota ketään mutta takaa oikeuden oppia omaa uskontoa.

Suomen koululaitokseen ajettiin uskonnonopetuksen vastavoimaksi elämänkatsomustieto 1970-luvulla. Oppiaineeseen koottiin nippu erilaisia ajatuksia filosofiasta ja yhteiskunnallisesta pohdinnasta.

Aineella ei ole yhtenäistä arvo- tai oppisisältöä, vaan se on kokoelma aiheita "elämän suurista kysymyksistä". Se ei ole syntynyt tarpeesta oppia jotakin, vaan olla korvaava aine.

Elämänkatsomustiedon oppisisältö "kaikille kaikkea" mutta ei ainakaan uskontoa sopii ilmeisen hyvin tähän aikaan, joskaan se ei vie mihinkään.

Yhteinen katsomusaine voisi olla hyvä vaihtoehto, mutta miten varmistetaan se, että uskonnosta opitaan riittävästi kouluissa? Onko vaarana, että uskonnonopetus siirtyy uskonnollisille yhteisöille? Tällöin uskonnolliset yhteisöt tulisivat opettamaan omien arvojensa ja oppiensa mukaan. Mitä siitä seuraa?

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Koulujen uskonnonopetuksessa on puhtaasti kyse yleissivistyksestä. Uskonnonopetus ei kuulu Suomessa kirkolle, vaan kirkon tehtävänä on kasvattaa ja opettaa kristityiksi.

Uskontoa ei opeteta kouluissa kirkon tai kristinuskon vaan lapsen itsensä takia, jotta jokaisella olisi riittävästi tietoa ja taitoa jäsentää maailmaa itsenäisesti, kriittisesti ja rakentavasti. Lisäksi koulun uskonnonopetus antaa yleissivistykseemme valmiuksia ja eväitä toimia vastuullisina kansalaisina. Länsimaista yhteiskuntaa, eurooppalaisuutta, länsimaista ihmiskuvaa ja yksilönoikeuksia on vaikea hahmottaa ilman ymmärrystä kristinuskosta.

Suomessa on oikeus yleissivistykseen. Keitä olemme, mistä me tulemme, mistä arvoista Eurooppa tai suomalainen yhteiskunta muodostuu ja mistä arvomme ja ihmiskuvamme nousevat.

Kyse on tämän päivän lapsista ja huomisen aikuisista. Yleissivistykseen kuuluu oppia myös asioista, jotka saattavat olla itselleen juuri nyt vieraita tai "ei ajankohtaisia".

Ohittamalla yhden keskeisen humanistisen oppiaineen viemme ihmisen oikeuden kasvaa omassa itsessään inhimilliseen maksiimiin. Pidetään sivistyksestä ja ihmisestä huolta.

Heikki Arikka

Malmin seurakunnan kirkkoherra

Mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 19.09.2019