Sotilaspastori: "Isku oli ajan kysymys"

24.07.2014