MISTÄ ON KYSE? MITKÄ MAAKUNTAVAALIT?

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt sote-uudistuksen. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue muodostuu Varsinais-Suomen maakunnan kunnista, joita ovat

Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Vaaleissa valitaan 79 valtuutettua. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa eli Varsinais-Suomen ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus.

Kuka voi äänestää?

Aluevaaleissa on oikeutettu äänestämään jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

  • Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai
  • muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.  

Miten aluevaaleissa äänestetään?

Vaalipäivänä23.1.2022

Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.

Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista. Äänestysohjeet

Ennakkoäänestäminen kotimaassa 12. - 18.1.2022

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää mitään syytä.

Äänestysohjeet muulloin kuin äänestyspäivänä äänestyspaikalla äänestämiseen.